Ochrana a zpracování osobních údajů

 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak web occwomenstore.com shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte web nebo z něj nakoupíte.
Přečtěte si pozorně výše uvedené informace a pokud máte další dotazy, dejte nám vědět prostřednictvím kontaktního formuláře.
Při přístupu na web a poskytnutí svých osobních údajů nám dáváte najevo, že jste si přečetli a přijali podmínky našich zásad ochrany osobních údajů.

 Shromaždování osobních informací 

 

Když navštívíte web, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci s webem a informace nezbytné pro zpracování vašich nákupů. Můžeme také shromažďovat další informace, pokud nás kontaktujete ohledně zákaznické podpory. V těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací) jako „osobní údaje“.

Zde po seznamu najdete další informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč.

Informace o zařízení

 • Příklady shromážděných osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, hledané výrazy a způsob interakce se stránkou.
 • Účel shromažďování: načíst web přesně za vás a provést analýzu využití webu za účelem optimalizace našeho webu.
 • Zdroj sbírky: Shromažďuje se automaticky, když přistupujete na náš web pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.
 • Zveřejnění pro obchodní účely: sdílené s naším zpracovatelem Shopify.

  Informace o objednávce

  • Příklady shromážděných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet, e-mailové adresy a telefonního čísla).
  • Účel: poskytnout vám produkty nebo služby k plnění naší smlouvy, zpracovat vaše platební údaje, zajistit přepravu a poskytnout vám faktury a / nebo potvrzení objednávek, komunikovat s vámi, prověřovat naše objednávky z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud budete v souladu s preferencemi, které jste s námi sdíleli, poskytujeme vám informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.
  • Zdroj: shromážděno od vás.
   • Zveřejnění pro obchodní účely: sdílené s naším zpracovatelem Shopify, poskytovateli doručovacích služeb, agenturami vydávajícími kreditní karty, regulačními orgány, když zákazníci nezaplatí zboží nebo služby, našimi partnery, jako je společnost OCC Women Store, analytik tržní strategie.

   Informace o zákaznické podpoře

   Poskytování osobních informací

   Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, abychom nám pomohli poskytovat naše služby a plnit s vámi naše smlouvy, jak je popsáno výše. Například: K fungování našeho online obchodu používáme Shopify.

   Další informace o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, naleznete zde: https://www.shopify.com/legal/privacy

   Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k domovní prohlídce nebo jiný zákonný požadavek na informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva. Sdílíme vaše informace s partnerskou společností Occ Men Store, což je naše společnost zaměřená na pánské oblečení.

   Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

   1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
   • Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

   Etická reklama

   • Jak je popsáno výše, používáme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingovou komunikaci, o které se domníváme, že by vás mohla zajímat.
    Například: Používáme Google Analytics, abychom  mohli pochopit, jak naši zákazníci používají tento web. Další informace o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, naleznete zde:
    https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Můžete se také odhlásit ze služby Google Analytics zde: https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout.
   • S našimi reklamními partnery sdílíme informace o vašem používání stránek, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webech. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery, v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete souhlasit, v závislosti na vašem umístění).

    

   Další informace o tom, jak cílená reklama funguje, můžete navštívit na vzdělávací stránce iniciativy Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

   Z cílené reklamy se můžete odhlásit takto

   • FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
   • INSTAGRAM- https://www.instagram.com/
   • PINTEREST- https://www.pinterest.com/
   • GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
   • BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]

    

   Oprávnění

   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

      • Markéta Vane ,IČO 74952129
      • Podle obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“), pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:
    • Váš souhlas;

    • Plnění smlouvy mezi vámi a stránkou;

     • Dodržování našich zákonných povinností;
     • Chránit své životní zájmy;
     • Plnit úkol prováděný ve veřejném zájmu;
     • Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevyšují vaše základní práva a svobody.
     • Uchování

     Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, uchováme vaše osobní údaje pro naši potřebu,dokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Další informace o právu na vymazání naleznete níže v části „Vaše práva“.

    • AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ
    • Pokud jste rezidentem v EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování na vás právní účinek nebo se vás jinak významně dotkne.

     Nechceme zapojit do plně automatizované rozhodování, která má právní nebo jinak významný vliv prostřednictvím zákaznických dat. 

     Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování, aby zabránil podvodům, které na vás nemají právní nebo jinak významný účinek.

    • Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří:

     • Dočasný seznam zakázaných adres IP spojených s opakovaným selháním
     • transakce. Tento denylist přetrvává po malý počet hodin.
     • Dočasný denylist kreditních karet spojených s denylisty IP adres. Tento denylist přetrvává malý počet dní.

      

    • VAŠE PRÁVA

     Pokud jste rezidentem v EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme, k přenosu na novou službu a na opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. 

    1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
    • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
    • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
    • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
    • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
    • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
    • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

   Vaše osobní údaje budou zpočátku zpracovány v Irsku a poté přeneseny mimo Evropu za účelem jejich skladování a dalšího zpracování, mimo jiné do Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak jsou datové přenosy v souladu s GDPR, najdete v příručce GDPR Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR. 

    

   COOKIES

   Cookie je malé množství informací, které se stáhnou do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte náš web. Používáme řadu různých cookies, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a sociálních médií nebo obsahových cookies. Soubory cookie zlepšují zážitek z procházení tím, že umožňují, aby si web pamatoval vaše akce a preference (například přihlášení a výběr oblasti). To znamená, že tyto informace nemusíte zadávat pokaždé, když se vrátíte na web nebo procházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají web, například zda jsou to jejich první návštěvy nebo zda jsou častým návštěvníkem.

   Následující soubory cookie používáme k optimalizaci vašeho zážitku na našem webu a poskytování našich služeb.

    

    Nezbytné cookies pro fungocáni našeho e-shopu

   Jméno

   Funkce

   _ab

   Used in connection with access to admin.

   _secure_session_id

   Used in connection with navigation through a storefront.

   cart

   Used in connection with shopping cart.

   cart_sig

   Used in connection with checkout.

   cart_ts

   Used in connection with checkout.

   checkout_token

   Used in connection with checkout.

   secret

   Used in connection with checkout.

   secure_customer_sig

   Used in connection with customer login.

   storefront_digest

   Used in connection with customer login.

   _shopify_u

   Used to facilitate updating customer account information.


   REPORT AND ANALYTIKA

   Name

   Function

   _tracking_consent

   Tracking preferences.

   _landing_page

   Track landing pages

   _orig_referrer

   Track landing pages

   _s

   Shopify analytics.

   _shopify_fs

   Shopify analytics.

   _shopify_s

   Shopify analytics.

   _shopify_sa_p

   Shopify analytics relating to marketing & referrals.

   _shopify_sa_t

   Shopify analytics relating to marketing & referrals.

   _shopify_y

   Shopify analytics.

   _y

   Shopify analytics.

    

   Doba, po kterou cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o „trvalý“ nebo „relační“ cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete procházet, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou odstraněny. Většina cookies, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší mezi 30 minutami a dvěma lety od data, kdy byly staženy do vašeho zařízení.

   Soubory cookie můžete ovládat a spravovat různými způsoby. Pamatujte, že odstranění nebo blokování cookies může negativně ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost a části našeho webu již nemusí být plně přístupné.

   Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete si vybrat, zda přijímat soubory cookie prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které se často nacházejí v nabídce „Nástroje“ nebo „Předvolby“ vašeho prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak blokovat, spravovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na takových webech, jako je www.allaboutcookies.org. 

    

   NESLEDOVAT

   Vezměte prosím na vědomí, že protože v odvětví neexistuje konzistentní pochopení toho, jak reagovat na signály „Nesledovat“, neměníme naše postupy sběru a využití dat, když takový signál detekujeme z vašeho prohlížeče.

   ZMĚNY

    Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

    

    

   KONTAKT

   Chcete-li získat další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese occwomenstore@seznam.cz nebo e-mailem pomocí níže uvedených údajů:

   Occ women Store, Czech Republic

    

   Naposledy aktualizováno: 14/02/2021

    

   Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.